Siapakah personaliti MP anda? 🤔 Ambil quiz MPTI

Giveaway Hero

Kempen Lumi 'For The Win': Terma & Syarat

Juga terdapat dalam Bahasa Inggeris.

Mulai sekarang hingga 31 Disember 2023, jemput rakan anda ke aplikasi Lumi News untuk peluang menang besar.

Anda boleh memenangi sebuah PS5, tilam Joey Mattress dengan saiz pilihan anda, pengurut leher, dan banyak lagi!

1. Pengenalan

Giveaway Lumi News For The Win (FTW) (mulai sekarang “kempen ini”) diadakan oleh Lumi Global Sdn Bhd (1407575-K) dengan tujuan pengiklanan dan promosi. Lumi News adalah aplikasi berita telefon (https://luminews.my) percuma yang mengagregat berita daripada lebih 80+ sumber media. Lumi News berasal dari Malaysia, dan ibu pejabatnya di WeWork, Mercu 2, Level 40, Jalan Bangsar KL Eco City, Bangsar, 59200 Kuala Lumpur, dan emel mereka adalah hello@luminews.my. Sebarang soalan atau pertanyaan mengenai kempen ini hendaklah ditanya secara terus kepada Lumi News melalui informasi yang telah diberikan.

2. Tempoh Kempen

Kempen ini akan berjalan dari 22 November 2023 hingga 31 December 2023 ("Tempoh Kempen"). Semua penyertaan di luar Tempoh Kempen ini akan dikira tidak sah. Lumi News mempunyai hak untuk membuat sebarang perubahan kepada tempoh kempen di mana mereka rasa ada keperluan.

3. Kelayakan Dan Butiran Penyertaan

Kempen ini tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri dan tempatan yang berkenaan. Penyertaan dalam kempen merupakan persetujuan penuh dan tanpa syarat peserta terhadap terma dan syarat ini. Di samping itu, peserta bersetuju untuk menerima sebarang dan semua keputusan yang dibuat oleh Lumi News, sebagai muktamad dan mengikat dalam apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kandungan.

 • Kempen terbuka kepada penduduk Malaysia, berumur 16 tahun ke atas.
 • Kempen hanya terbuka kepada peserta yang memuat turun aplikasi Lumi News.
 • Peserta mesti berkongsi pautan rujukan Lumi mereka kepada rujukan berikut untuk melayakkan diri sebagai rujukan yang berjaya
 • Rujukan yang tidak mempunyai aplikasi Lumi News dimuat turun sebelum kempen, atau
 • Rujukan yang tidak aktif pada aplikasi Lumi News sejak 22 Ogos 2023 atau lebih awal.
 • Rujukan mesti melengkapkan tindakan berikut agar peserta layak
 • Muat turun aplikasi Lumi News dengan pautan Lumi unik rakan anda
 • Daftar/Log masuk melalui Google, Apple atau Facebook, atau
 • 'Teroka aplikasi' sebagai tetamu
 • Data peribadi yang digunakan oleh peserta untuk log masuk ke akaun Lumi News mereka mestilah data benar
 • Peserta boleh berkongsi pautan rujukan Lumi mereka seberapa banyak yang mereka mahu sepanjang tempoh kempen untuk meningkatkan peluang untuk menang.
 • Peserta boleh menyemak kiraan rujukan mereka dengan melawati Profil mereka pada apl Lumi News dan mengetik pada sepanduk Jemput rakan/FTW Giveaway pada 29 November 2023. Peserta harus menyemak sama ada mereka telah mengemas kini apl Lumi News kepada versi terkini untuk melihat maklumat tersebut.
  • Peserta perlu menyemak sama ada mereka telah mengemas kini aplikasi Lumi News kepada versi terkini untuk melihat maklumat tersebut.
  • Kiraan rujukan dalam apl dikemas kini setiap jam antara 6 pagi-2 pagi setiap hari.
 • Peserta hendaklah membolehkan/mengaktifkan notifikasikan untuk aplikasi Lumi News dan tidak menukar tetapan tersebut pada peranti mudah alih mereka sebelum undian pemenang pada 1 Januari 2024 untuk menerima pengumuman pemenang daripada Lumi News.

Kakitangan Lumi Global Sdn Bhd, anak syarikatnya, dan ahli keluarga terdekat mereka (suami isteri, ibu bapa dan anak) serta ahli isi rumah (sama ada berkaitan atau tidak) tidak layak untuk menyertai kempen ini.

4. Hadiah-Hadiah, Pemilihan Dan Pengumuman Pemenang

Sebanyak 35 hadiah akan diberikan dalam kempen ini:

 • 1 (satu) Sony Playstation PS5 - Edisi Pemacu Cakera 825GB (termasuk 1 pengawal DualSense);
 • 1 (satu) Tilam Joey pilihan pemenang - bersaiz single, super single, queen atau king;
 • 3 (tiga) Pengurut Leher Philip;
 • 10 (sepuluh) baucar ZUS Coffee RM100, dan
 • 20 (dua puluh) Kad Touch 'n Go NFC yang telah diisikan dengan RM10

1 (satu) pemenang hanya boleh diberikan dengan 1 (satu) hadiah dalam kempen ini.

Pemenang untuk setiap hadiah akan dipilih berdasarkan bilangan rujukan yang berjaya. Kriteria penuh untuk pemilihan pemenang adalah seperti berikut:

PrizeJumlah PemenangKriteria Kemasukan
1 x Sony Playstation PS5 - Edisi Pemacu Cakera 825GB (termasuk 1 pengawal DualSense)1 pemenangMinima 50 rujukan berjaya
1 x Tilam Joey pilihan pemenang - bersaiz single, super single, queen atau king1 pemenang30 rujukan berjaya
1 x Philip Neck Massager3 pemenang15 rujukan berjaya
Baucar RM100 ZUS Coffee10 pemenang10 rujukan berjaya
Kad Touch 'n Go NFC yang telah diisikan dengan RM1020 pemenang5 rujukan berjaya

Rujukan dianggap berjaya berdasarkan kriteria yang digariskan dalam Bahagian 3 di atas.

Pememang akan diberitahu melalui notifikasi di aplikasi Lumi News dalam tempoh 7 hari pemilihan pemenang, di mana pemenang akan dibawa ke laman untuk mengisikan butiran peribadi bagi penghantaran hadiah tersebut.

Penting: Lumi News akan menghantar notifikasi kepada setiap pemenang untuk memberitahu mereka bahawa mereka telah menang. Untuk menerima notifikasi, peserta mesti memastikan bahawa mereka telah membenarkan notifikasi untuk aplikasi Lumi News dan tidak menukarkan tetapan tersebut kepada mod senyap atau melumpuhkannya pada peranti mudah alih mereka, sebelum 1 Januari 2024. Langkah untuk membolehkan notifikasi boleh didapati di Soalan Lazim Lumi News.

Pemenang bertanggungjawab bagi notifikasi dan perhatian komunikasi masing-masing. Jika pemenang terlepas notifikasi tersebut, dan gagal memberi respon dalam tempoh 48 jam dari penghantaran notifikasi tersebut, Lumi News berhak membatalkan kemenangan itu, dan memilih pemenang lain tanpa memberi notis.

Jika dipilih, pemenang hendaklah mengongsikan data peribadi bagi proses penghantaran hadiah, termasuk data:

 • Nama penuh penerima (mengikut IC/pasport)
 • Alamat emel penerima (bagi pihak Lumi News kongsi nombor penjejakan barangan)
 • Nombor telefon penerima
 • Alamat penuh penerima (hanya di dalam Malaysia)

Maklumat penjejakan bagi semua hadiah akan diberikan oleh pihak Lumi News melainkan diberitahu informasi lain. Lumi News tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan mahupun kehilangan andai kata ianya berlaku ketika penghantaran.

Dalam kemungkinan penghantaran tidak berjaya, pihak Lumi News hanya akan mencuba penghantaran buat kali kedua hanya 1 (satu) kali. Jika hadiah tidak berjaya dihantar buat kali kedua, pemenang hendaklah datang sendiri ke pejabat Lumi News (WeWork, Mercu 2, Level 40, Jalan Bangsar KL Eco City, Bangsar, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia) pada tarikh dan masa yang dipersetujui kedua belah pihak di antara Isnin hingga Rabu ketika waktu pejabat, tidak termasuk pada cuti umum.

Penghantaran tilam Joey Mattress: Penghantaran hadiah berbentuk tilam Joey Mattress akan dikendalikan oleh pasukan Joey Mattress (“Organisasi Rakan Kongsi”). Sebaik sahaja pemenang yang layak telah membalas e-mel Lumi News dalam masa yang ditetapkan, pemenang akan berhubung terus dengan Organisasi Rakan Kongsi untuk memberitahu pilihan saiz tilam, butiran peribadi dan maklumat penjejakan. Lumi News tidak bertanggungjawab untuk sebarang pertikaian komunikasi antara pemenang dan Organisasi Rakan Kongsi.

Hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak akan tertakluk kepada perubahan, pindaan atau pampasan. Hadiah tidak boleh ditebus dengan wang tunai dan tidak boleh ditukar untuk produk lain. Lumi News berhak untuk melakukan perubahan, melanjutkan atau membatalkan kempen atas sebarang sebab yang munasabah dengan komunikasi undang-undang terlebih dahulu.

5. Had Dan Pembatalan Kelayakan

Lumi News berhak membatalkan penyertaan mana-mana peserta yang melanggar terma dan syarat in ataupun mereka yang cuba mengolah proses penyertaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan.

Hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak akan tertakluk kepada perubahan, pindaan atau pampasan. Hadiah tidak boleh ditebus dengan wang tunai dan tidak boleh ditukar untuk produk lain. Lumi News berhak untuk melakukan perubahan, melanjutkan atau membatalkan kempen atas sebarang sebab yang munasabah dengan komunikasi undang-undang terlebih dahulu.

Adalah menjadi tanggungjawab pemenang yang layak untuk menuntut hadiah sebelum 1 Februari 2024 (“Tempoh Tuntutan”). Lumi News berhak untuk tidak melayan sebarang tuntutan yang diterima di luar Tempoh Tuntutan.

Sebarang cukai atau yuran fiskal yang mungkin timbul daripada penerimaan hadiah akan menjadi tanggungjawab pemenang, serta apa-apa perbelanjaan lain yang diperoleh daripada kempen yang belum pernah diandaikan oleh Lumi News dalam Terma dan Syarat.

6. Penerbitan Komen Dan Pendapat

Tiada komen atau pendapat yang kandungannya dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan, menghina atau mendiskriminasi, atau yang boleh melanggar hak pihak ketiga, akan dibenarkan. Komen juga tidak akan dibenarkan terhadap mana-mana individu yang merupakan pelanggaran kehormatan peribadi, privasi peribadi dan keluarga, atau hak imej peribadi. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh komen yang dibuat oleh Peserta Kempen, atau yang mungkin pada bila-bila masa menyinggung sensitiviti Peserta lain.

7. Pelepasan Tanggungjawab

Dengan mengambil bahagian dalam kempen, peserta bersetuju untuk melepaskan pihak Lumi News yang tidak berbahaya, sekutunya, anak syarikat, agensi pengiklanan dan kempen, dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen masing-masing daripada sebarang dan semua liabiliti, kerugian, kerosakan, atau kecederaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyertaan dalam kempen atau penerimaan, penggunaan, penyalahgunaan, atau pemilikan mana-mana hadiah yang diterima melalui kempen. Lumi News tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, mengenai hadiah atau kempen. Lumi News tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, atau berbangkit yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan kempen, sama ada berdasarkan kontrak, tort, liabiliti ketat, atau mana-mana teori liabiliti lain, walaupun jika Lumi News telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Lumi News juga berhak untuk membatalkan, menggantung, atau mengubah suai kempen dalam apa jua cara, tanpa notis, sekiranya berlaku sebarang sebab di luar kawalannya. Lumi News tidak bertanggungjawab untuk sebarang entri yang lewat, tidak lengkap, atau tersalah arah, atau untuk sebarang ralat, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, atau akses tanpa kebenaran atau pengubahan entri . Lumi News tidak bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan atau kerosakan pada komputer/peranti mudah alih peserta atau mana-mana orang lain yang berkaitan dengan atau akibat daripada menyertai kempen atau memuat turun bahan daripada atau penggunaan aplikasi Lumi News. Lumi News tidak bertanggungjawab terhadap sebarang masalah teknikal atau masalah lain yang mungkin timbul berkaitan dengan kempen, termasuk tetapi tidak terhad kepada masalah dengan internet atau dengan mana-mana rangkaian telekomunikasi.

8. Penerbitan Dan Perlindungan Data

Syarikat yang bertanggungjawab memproses data anda ialah Lumi Global Sdn Bhd yang terletak di WeWork, Mercu 2, Level 40, Jalan Bangsar KL Eco City, Bangsar, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Data yang disediakan dalam peraduan akan diurus dan disimpan dengan penuh hormat dan keselamatan data.

Dengan menyertai kempen, peserta bersetuju membenarkan Lumi News memproses data peribadi mereka untuk tujuan mentadbir kempen, termasuk menghubungi peserta dan mengesahkan kelayakan mereka. Peserta juga bersetuju untuk membenarkan Lumi News menggunakan nama, rupa, gambar, dan sebarang kenyataan yang mereka buat tentang kempen dalam mana-mana bahan promosi atau pengiklanan yang berkaitan dengan kempen, tanpa pampasan atau notis. Walau bagaimanapun, Lumi News hanya akan memproses data peribadi mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan, termasuk mendapatkan sebarang persetujuan yang diperlukan dan memberikan peserta apa-apa notis atau hak yang diperlukan. Peserta mungkin mempunyai hak untuk meminta akses kepada, pembetulan atau pemadaman data peribadi mereka atau untuk menyekat atau membantah pemprosesannya. Sebarang maklumat peribadi yang dikumpul daripada peserta dalam kempen akan digunakan mengikut dasar privasi Lumi News.

9. Pindaan

Kami berhak untuk mengubah suai atau melanjutkan pangkalan promosi ini, sehingga tahap ia tidak memudaratkan atau menjejaskan hak peserta dalam Kempen.

10. Persetujuan

Dengan menyertai kempen, peserta bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini dan sebarang keputusan yang dibuat oleh Lumi News.